Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o
dofinansowanie nasza firma chętnie ci w tym pomoże.

Fachowa pomoc na pewno się przyda zwłaszcza, że przy
rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę jego kompletność,
prawidłowość i zgodność z programem Moja Woda.
Nie zwlekaj i już dziś przejrzyj dostępne zbiorniki w naszym
sklepie internetowym bądź stacjonarnym.

Program dofinansowania zbiorników na deszczówkę – „Moja woda”

Program moja woda ogłoszony został 1 czerwca 2020 roku. Realizowany on będzie do 2024 roku. Finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W naszej ofercie dostępne są zbiorniki, które kwalifikują się do skorzystania z tej dopłaty.

Jaki jest cel programu „Moja Woda”?

Głównym celem programu „Moja Woda” jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększanie retencji wody deszczowej na terenie posesji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wykorzystywanie deszczówki na przykład do podlewania zieleni przydomowej. Ma to wpłynąć na podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych czy też przed zmianami klimatycznymi oraz na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową. To działanie ma też równocześnie zminimalizować odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, co może pomóc w zmniejszeniu ryzyka lokalnych podtopień, jak i zwiększeniu wydajności okolicznych oczyszczalni ścieków. Dlatego przeglądając zbiorniki na deszczówkę, finansowanie może pomóc w podjęciu decyzji o ich zakupie.

Jakie są główne założenia programu „Moja Woda”?

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji. Jej maksymalna wysokość wynosi 5 000 złotych na jedno przedsięwzięcie, przy czym kwota nie może wynosić więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Do warunków dofinansowania zalicza się między innymi:

• minimalną sumaryczną pojemność zbiornika/zbiorników – 2000 litrów,
• minimalny koszt kwalifikowany – 2000 złotych,
• maksymalny czas wypłaty dotacji – do 12 miesięcy od podjęcia decyzji przez odpowiedni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• przedmiot dotacji musi być wnioskowany tylko do jednego programu, nie można na niego składać wniosków o dofinansowanie z innych projektów WFOŚiGW lub NFOŚiGW,
• minimalny okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata,
• przedmiot dotacji musi być dopuszczony do użytkowania na rynku polskim oraz nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej,
• w czasie trwałości przedsięwzięcia należy zachować całą dokumentację projektu.

Ważną kwestią jest również to, że kupując zbiorniki na deszczówkę, dopłaty można uzyskać po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z lokalizacją inwestycji. Termin, sposób złożenia oraz rozpatrywania wniosków znajduje się na stronie poszczególnych WFOŚiGD.

Kto może być odbiorcą programu „Moja Woda”?

Kupując zbiorniki na deszczówkę, dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której mieści się jednorodzinny budynek mieszkalny. Dotację z programu „Moja Woda” mogą również otrzymać właściciele nieruchomości, na których planowana jest dopiero budowa lub rozpoczęto już na niej budowę mieszkalnego budynku jednorodzinnego. Warunkiem jest tutaj jednak to, że dany budynek musi być oddany do użytkowania zgodnie z prawem i przed złożeniem dokumentacji do wypłaty tego dofinansowania.

Jakie koszty kwalifikowane są do programu „Moja Woda”?

Dofinansowanie z programu „Moja Woda” może obejmować wydatki związane z zagospodarowaniem deszczówki. Okres kwalifikacji tych kosztów to: 01.06.2020 – 30.06.2024. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że dokumentem rozliczającym musi być koniecznie imienna faktura VAT lub rachunek. Z
programu moja woda, dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, budowę, montaż oraz uruchomienie instalacji, które umożliwiają zagospodarowanie wód roztopowych i opadowych na terenie wnioskowanej nieruchomości. Mogą to być na przykład instalacje:

• do zbierania wody deszczowej z dachów i chodników (wpusty, łapacze, odwodnienie liniowe),
• do retencjonowania wody deszczowej w zbiornikach (zbiorniki naziemne, zbiorniki podziemne),
• do retencjonowania wody deszczowej w gruncie (studnie chłonne, ogrody deszczowe, drenaż),
• do wykorzystania wody deszczowej (pompy, centrale dystrybucji wody, zraszacze, sterowniki.

Ważną kwestią jest również to, że do wydatków kwalifikowanych zaliczają się również kupione komponenty, które należą do trwałej części systemu nawadniania, jak i wykorzystania wody opadowej (w tym roztopowej) – na przykład przewody odprowadzające wodę, a także koszty adaptacji istniejących elementów, które też zostaną wykorzystane w instalacji.

Co zrobić, aby móc przystąpić do programu „Moja Woda”?

Droga do uzyskania dofinansowania jest bardzo prosta. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy jest się beneficjentem projektu. Jeśli jest się uprawnionym, to należy przejść dalej, czyli do wyboru odpowiedniej instalacji. Należy zwrócić też uwagę na wspomniane wcześniej warunki finansowania, po czym można przystąpić do wypełnienia i wysłania wniosku do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z lokalizacją inwestycji.

Skontaktuj się z nami by otrzymać więcej informacji na temat tego programu oraz przystąpić do składania wniosku