Zacznij oszczędzać na wodzie już dziś!

Nasze usługi

Dlaczego wybierają
Aquamajer?

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są stosowane do oczyszczania ścieków i innych zanieczyszczonych wód. W oczyszczalniach tych wykorzystuje się różne bakterie i inne mikroorganizmy do rozkładu zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie. Oczyszczona woda jest następnie zwracana do środowiska. Biologiczne oczyszczalnie ścieków to skuteczny sposób oczyszczania wody i zwracania jej do ekosystemu.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to systemy, które wykorzystują żywe organizmy do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków lub ścieków przemysłowych. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem oczyszczania biologicznego jest osad czynny, w którym bakterie i inne mikroorganizmy rozkładają zawarte w ściekach substancje ulegające biodegradacji. Oczyszczanie biologiczne jest często stosowane w połączeniu z procesami fizycznymi i chemicznymi w celu uzyskania optymalnej jakości ścieków. Oczyszczanie biologiczne może być również wykorzystywane do wytwarzania biogazu, który można wykorzystać jako odnawialne źródło energii. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są ważną częścią obiegu wody i odgrywają istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego i środowiska.